Ru
Bakı
USD
EUR
GBP
RUB

Bakının “London taksi"ləriOyunlarınbrendinə uyğun yenidizayna bürünür

news photo

04.05.2015 17:52 // İdman

İyunun12-dən 28-dək keçiriləcək Bakı 2015 Birinci AvropaOyunlarının biletlərinin satışınıtəbliğetməkməqsədilə,Bakının məşhurçəhrayıtaksiləri yenidəndizaynolunub.

Beynəlxalq aləmdə Bakınınrəmzikimitanınan 250-dən çox “London taksi”lərini qarşıdakı həftələrdəşəhərinhərbiryerindəgörə biləcəyik. Azərbaycan,tarixininənböyükidmantədbirinəevsahibliyietməküçünhazırlıqlarıdavametdirdiyibirvaxtda, bu taksilər Bakı 2015-ə diqqəti birqədərdəartıraraqvəonamarağınartmasınasəbəbolacaq.

Yenidizaynolunmuştaksilərhaqqındadanışan, Bakı 2015-inəməliyyatlarüzrəbaşdirektoruSaymonKleqqdeyib: “LondonüslublubutaksilərBakınınrəmzlərindənbirinəçevrilibvəonlarıniyunun 12-dəstartgötürəcəkAvropaOyunlarınıntəbliğatındaiştirakınayalnızməmnunolabilərik».

Biletsatışınınindiyədəkolanvəziyyətindəndəməmnunuq.OyunlarıizləməkvəAzərbaycankomandasınıdəstəkləməküçünxeylisaydainsanıntribunalardagörməkbizixüsusiləsevindirir”.

Açılışvəbağlanışmərasimləridədaxilolmaqlabütünyarışlarüçünbiletləriwww.baku2015.comsaytındanonlaynqaydadavəyaBakınınmüxtəlifyerlərindəkibiletsatışməntəqələrindənalmaqolar.BiletsatışıhaqqındaətraflıməlumatıBakı 2015-in rəsmi internet səhifəsindən,yaxud 2015 telefonnömrəsinəzəngetməklətamaşaçıməlumatmərkəzindənəldəetməkmümkündür. Yaşı 16-dan aşağıolanyeniyetmələrvəuşaqlar, əlindəarenalara girişüçünetibarlıbiletiolanböyüklərinmüşayiətiilə,əksəryarışlarıizləməküçünpulsuzgirişhüququnamalikolacaqlar.

Digər xəbərlər

Xəbər lenti

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Sabah hava buludlu olacaq

Bizə qoşulun

facebook
facebook
facebook
Gənclər Paytaxtı
Salto Youth
Tehsil Nazirliyi